Camilla Måne

Camilla Måne

Jag är en dedikerad cirkelkvinna , socionom och prästinna i naturens, ModerJords, kärlekens tjänst. Jag drivs av att skapa hållna rum där människor kan hitta hem till sin egen natur, gemenskap med andra och en djup kontakt med jorden och elementen omkring. Jag leder regelbundna kvinnocirklar kring årstiderna i naturen och fullmånen samt samtalscirklar för både män och kvinnor. Jag reser runt Sverige med min vän och kollega Stina Gray och håller workshops kring att väcka Vildkvinnan till liv inom kvinnor. Jag håller personligt designade ceremonier för livets alla högtider och övergångar. När tid finns skriver jag även egen musik och målar. 

Elden i mig brinner för den läkande kraften i samtalscirklar, dans, ceremonier, kreativitet och naturkontakt
Camilla Måne heter jag även om Grill är mitt officiella efternamn då jag vill heta samma som min familj! Jag bor i Umeå med min kära make och våra två barn. Mitt i ett villakvarter har vi ett hus som är öppet för gemenskap, cirklar och ceremonier av olika slag. Jag är 40 år, mitt i modersfasen av mitt liv som innebär att jag vill ge skapa, hålla och ge mycket gott till världen. 

Min livsväg har fört mig till en mängd spännande platser genom åren. Jag har bland annat jobbat på restauranger och vandrarhem på Irland och i Skottland, gått på konstkurs i ekobyn Findhorn Foundation, levt 4 vintrar på Hawaii och jobbat på olika ekologiska odlingar. Under 4 års tid bodde jag och jobbade som kock på Mundekulla kursgård i Småland. Jag har levt 11 år med min partner, fött två barn, varav ett hemma i en pool. Jag har utbildat mig till Prästinna i England vid ett Gudinnetempel och gått socionomutbildningen på Umeå universitet.
 

Cirkelkvinnan

Jag är en kvinna som medvetet går cirkelns väg i livet sen många år tillbaka. Det betyder att jag ser mig själv som en liten del i den stora cirkeln av liv och död och återfödelse där allt liv är heligt. Alla relationer är viktiga och kräver sin vård och omsorg, både relationen till mig själv, min kropp, mitt inre känslo-tanke och själsliv samt relationen till andra, till naturen och den stora drömmen. I cirkeln av liv har alla sin naturliga plats och sin gåva, ingen behöver kunna allt, då visdomen vilar i centrum. Vi hör ihop och är beroende av varandra på de mest intrikata sätt i skapelsen. Och tillsammans vet vi så mycket mer än som enskilda individer. Vi behöver bara lära oss att verkligen lyssna.

Längtan att vara fullt ut levande som människa på jorden tillsammans med andra och hela skapelsen för mig framåt. Att känna, dansa, sjunga, trumma, älska, gå igenom processer kring liv och död och skapa av hela mitt hjärta, det är mitt mål och det vill jag inspirera andra till. Jag är övertygad om att vi skall vara allt som vi är, inte hålla tillbaka och gömma. Min upplevelse är att vi har glömt så mycket och har så mycket att uppleva av allt det goda med att vara just människor i harmoni med resten av skapelsen. Det är gott att vara människa. Vi behöver bara komma ihåg vad det är, läka en massa sår som hindrar oss från att vara dem vi är, släppa gamla förlegade normer och former för hur vi bör vara och hitta hem till vår sanning och vår flock! Och det går, det vet jag! Som cirkelkvinna inspireras jag av ursprungskulturer världen över och jag leder årligen ett cirkelläger tillsammans med min man och andra som handlar om att hitta hem till känslan av en stam och samhörigheten med jorden. Vi finner närheten till varandra via känslor och tankar, lyssnade och talande i cirkel samt kreativa övningar under detta läger.

Prästinnan

För mig innebär prästinneskapet en djup dedikation till och vördnad för naturens livskraft, Moder Jord, kroppen, intuitionen, medkänslan och kärleken i mig och runt om mig. Det är en spirituell väg där jag hedrar Moder Jord som en helig skapelse, en Gudinna med en mångfald av olika ansikten. Jag lever medvetet med naturens skiftningar, årstiderna och månens faser. Jag firar övergångarna och de olika åldersfaserna i livet med ceremonier. 

Prästinneskapet är också något jag gör för världen. Som Prästinna lyfter jag fram och vördar kraften i det femininas olika faser och ansikten, jorden, kvinnan, kroppen, cirkeln/cyklerna, intuitionen och känslan. Dessa krafter har länge ansetts mindre värda än den högre, himmelske makten (Gud), mannen, tanken och ett hierarkiskt förhållningssätt. Här behöver en mer hälsosam och holistisk dans och balans skapas och att bidra till den ser jag som en del av min uppgift. Prästinnor har verkat i tempel världen över i många tusen år före kristendomen så det handlar om att väcka gammal kunskap till liv likväl som att föra den vidare på ett passande sätt i vår tid.

I praktiken innebär prästinneskapet att jag bjuder in till gemenskap, cirklar, kurser, läger, ceremonier och festivaler med cirkeln som bas. Allt för att stärka kontakten med vårt inre liv, med Moder Jord, kroppen och varandra. Jag finns för människor i förändringsprocesserna som är livet. Jag håller ett fysiskt, mentalt och känslomässigt utrymme för människor att göra sina egna inre processer av att möta sina skuggsidor, släppa taget, läka sår och finna sina stigar, sin urkraft och djupaste längtan. Jag hjälper människor att öppna upp för gåvan i att vara cykliska, kroppsliga och känslomässiga varelser i ständig förändring och gåvan i de olika årstiderna inom och runt om oss.

Under flera år målade jag visionskartor med bilder av mig med trumma i handen och skrev att jag ville samlas i cirkel och ceremoni med andra. Jag skrev ordet Prästinna utan att veta vad jag menade med det och jag hade ännu ingen trumma och visste inte vad en ceremoni riktigt innebar. Längtan, naivitet och intuition förde mig framåt steg för steg. Jag började läsa om olika ursprungskulturers livsfilosofier och gamla Gudinnekulturer där vi levt mer i vördnad för livets cirkel. Jag köpte en trumma och började skapa egna sånger till naturen i mig och runt om mig. Många år senare fann jag utbildningar till Prästinna och valde att studera vid Gudinnetemplet i Glastonbury, eftersom vi bodde tillfälligt i England. Jag gick ett år på ”Priestess of Avalon- utbildningen” och dedikerade till ”Sister of the Goddess” 2012. Under det året lärde jag mig hur vi kan leva med och spegla oss i årstsiderna och fira Naturens övergångar med ceremonier. Jag fick bekanta mig med Gudinnan i många olika former och uppleva hennes krafter på platser i naturen. Senare har jag utbildad mig i två år i Kärleksgudinnans tecken till ”Priestess of Rhiannon- priestess love and sacred sexuality”. Denna utbildning tog mig på en djupare helande resa i mitt personliga kvinnoliv och jag fick göra upp med många destruktiva mönster och företställningar om mig själv och min kropp. Jag fick med mig verktyg för att stärka självkärlek och lärde mig vikten av ett hälsosamt systraskap där alla står i sin kraft. Jag fick praktisera ceremonier för hedrande av kroppen och olika livsövergångar. Allt från att hålla i ceremonier för första mensen, hålla månhydda, ceremonier för kärlek och sexuell kraft, barnafödande, missfall, avslut på relationer och död. Under utbildningen fick jag även lära mig att arbeta med olika kvinnliga arketyper och skuggsidor som vi behöver göra upp med för att kunna stå fullt ut i vår kärleks kraft med full passion. 

Prästinnas väg väcks till liv igen och jag är så tacksam att vara en del av det (åter)skapandet.

 Vildkvinnans väg 

Mitt en livskris 2017 satt jag på en sten i skogen och grät. Då kom hon till mig i formen av en sång, Vildkvinnan. För mig är Vildkvinnan vår råa och cykliska Urnatur som kvinnor, en djup del av vårt psyke och kropp med mycket visdom och kraft. Rak, tydlig och med skarp blick talar hon ofta till oss i tider av stor förändring genom intuitionen, kroppen, cyklerna och via naturen. Hon räds inte att resa genom kaos och mörker och död för att föda fram nytt liv och mer kraft och kärlek. Hon vet att det är nödvändigt. Jag älskar att jobba med hennes transformerande kraft inom oss kvinnor, se hur hon hjälper oss att föda fram mer av oss själva. Jag ser hur hon väcker slumrande delar i det inre och hur hon tar oss bort från duktighetsnormen och litenheten, in i full kraft ända nerifrån livmodern och urjorden under oss. Under flera år har jag med min kära syster Stina Gray skapat workshops/ceremonier och helgkurser där vi jobbar med att väcka Vildkvinnans kraft med sagor, sång, vild dans, naturkontakt och ceremonier. Världen behöver vilda kvinnor i sin fulla kraft!

Socionomen 

Som socionom brinner jag för kraften i gemenskap och stärkande sociala sammanhang där alla har sin uppgift och naturliga plats. Jag jobbar för att stärka psykisk hälsa hos kvinnor genom kvinnocirklar med namnet ”Det inre livet” där olika kvinnor delar med sig av verktyg som hjälper oss att må bra.
Socionomexamen har gett mig förståelse för hur samhället idag är uppbyggt och hur vi människor formas av våra sociala sammanhang. Det har även gett mig kunskap kring hur vi verkligen kan förändra oss själva och samhället om vill det och välja att skapa nya former för att mötas och leva och stötta varandra. Kriser i livet är naturligt och förändringar ett måste för alla som vill växa och då behöver vi en stöttande gemenskap som håller oss för att våga gå hela vägen.

Musik och konst 

Jag är en intuitiv och färgsprakande skaparinna som målat, sjungit, skapat och dansat ända sedan jag var barn. Att manifestera sitt inre i yttre skapelser med sina egna händer är ofta mycket klargörande och läkande. Därför använder jag ofta någon form av skapande som verktyg i alla mina cirklar. Jag har spelat in två Cd-skivor som hyllning till Naturen och Moder Jord. Den senaste ihop med Stina Gray. Mina konstverk finns också att köpa i form av konstkort.

TACK för att jag fick dela en del av mig med dig! Om du undrar något eller vill anlita mig för ett uppdrag tveka inte att höra av dig!

Har du frågor?

Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram