Camilla Måne

Vildkvinnans väg- Årshjul

Vill du låta din vilda kvinna växa och ta form och plats i ditt liv under ett helt år? Vill du dedikera dig djupare på din vildkvinnostig? Längtar du efter att tillhöra en kvinnoflock som firar årstider och kvinnans alla åldrar och kraft, som djupdyker och flyger högt tillsammans i en närande och trygg gemenskap? Kom med på denna årslånga resa med det vilda, där vi blandar träffar på den underbara platsen, Stjärnsund, i Dalarna med träffar på nätet. Vildkvinnans tid är här! Kom och omfamna din egen transformation!

Vildkvinnans Väg Årshjul 2021/2022 – en resa genom årstiderna för kvinnor som vill utforska och fördjupa kontakten med sin vilda natur.

VILDKVINNAN. Hon som lyssnar till själens sång och låter hjärtat leda henne framåt på livets stig. Har du hört henne kalla dig från skogens djup? Har du mött hennes blick i eldens flammor? Längtar du efter att möta henne ännu närmare, sjunga hennes sång ännu klarare och vandra hennes väg med ännu tydligare steg i ditt eget liv? Följ med oss på en djupgående, omskakande och kraftgivande resa på Vildkvinnans Väg. Genom alla årstider och med inspiration av sagor, mytologi, dansritualer, kraftsånger, trummor, naturkontakt, ceremonier, samtalscirklar och inre resor. Årshjulet är upplagd som en resa in i dig själv, ner i jorden, hem till det vilda samt till kraften av gemenskapen i en kvinnocirkel, vår egen vargflock! Allt för att du skall stå stadig och fri som kvinna i din sanna natur.

Vildkvinnan är en del av vårt ursprung. Hon skapades av en kultur som ställde kvinnan i opposition till mannen och förvisade en del av kvinnans ursprungliga natur till vildmarken. Som en skugga har hon överlevt genom historien i vildmark och mörker, på fäbodarna och i det som kvinnor hållit hemligt. Nu är dags att släppa Vildkvinnan fri från vildmarken och ta hem henne, in i våra liv, våra hem och vår kultur. Det är dags att lyfta slöjan och se Kvinnan för den hon verkligen är. Hon står inte i opposition till mannen. Hon är både dag och natt, ljus och mörker, ordning och kaos. Hon är ett helt rike i sig – ett rike som väntar på sina döttrar att återvända hem och återupptäcka den gåvan som det är att vara kvinnor på jorden. Vildkvinnan kallar oss att återta den skatten av visdomssagor, kraftsånger, kvinnomagi och initiationsriter som är en del av vårt kollektiva kvinnoarv. Det är dags nu!

Denna årsresa ger dig en fördjupad kontakt med din vildkvinnas olika aspekter och årstider. Du förfinar din intuition, instinkt, kontakt med kropp och känslor, öppnar för starkare kreativitet och naturkontakt. Du får möjlighet och stöttning i att skapa egna ceremonier runt årshjulet och olika kreativa övningar som du delar med andra i cirkeln. Du väcker din urkraft med sagor, meditationer, sång, ljud, dans och trumma. Du finner din tillhörighet i en kvinnoflock där alla får vara dem de är, vilda kvinnor i olika färger och former. Med cirkelns och flera visa Grandmothers stöd har du möjlighet att ta modiga och stora steg i livet och ditt sätt att ta ansvar för det vilda i dig och på jorden kommer att förstärkas. Du får även möjlighet att i slutet av året dedikera dig och initieras djupare på vildkvinnostigen i en kraftfull ceremoni. Vid fullbordat år får du ett skriftligt intyg på att du är en Vildkvinnosyster, som specificerar vad du lärt under året.

Vildkvinnans årshjul är för dig som vill LEVA och UTFORSKA det vilda i en flock med andra vilda kvinnor. För dig som vill hitta hem till dig själv, till systergemenskapen och till naturen. För dig som vill transformeras, släppa taget om gammalt och hitta hem till urkraften som det är att vara den kvinna du är på jorden!

DESSA VERKTYG JOBBAR VI UTIFRÅN

Kvinnocirkeln är grunden för vår resa tillsammans. En stor del av Vildkvinnans sår är att hon hamnat utanför, blivit utstött eller gömts bort. Vi bygger en trygghet i vår grupp och fördjupar vårt sätt att tala och lyssna i cirkel genom teori och praktik så att hon skall ta plats i gemskapen igen. I cirkeln får vi bli sedda och hörda precis som vi är och kan förlösa, sätta ord på och läka det som behöver komma fram. Alla blir sedda och likvärdiga i en cirkel och visdomen bär vi tillsammans. Ur den trygga formen gör vi språng in i det mer okända landskapen.

Sagorna och myternas magiska värld kommer att följa med oss genom hela årshjulet. Här får vi möjlighet att utforska både det inre och yttre mytologiska landskapet i en varm och trygg gemenskap. Det läkande berättandet handlar om att lyssna med hela hjärtat och verkligen känna in – vad väcker den här berättelsen hos mig? Om alla sagans olika karaktärer var olika delar av mig själv, vad skulle de säga till mig just nu? Hur står det till med min inre drottning? Min riddare? Min drake? Sagor är fantastiska vägvisare – särskilt när vi får möjlighet att verkligen lyssna med hela hjärtat och alla sinnen, och tid att känna in, samtala och spegla oss i varandras berättelser.

Ceremonier är ett kraftfullt verktyg där vi skapar ett hållet rum med tydlig intention och bjuder in det osynliga och synliga stöttande naturkrafterna att vara med oss. Ceremonier berör och förändrar oss, hjälper oss skifta stämningar och energier inom oss som sedan påverkar världen runt om. Vi kommer under året skapa ceremonier för övergångar mellan årstider samt personliga transformationer, för både avslut och ny början i våra liv. Du kommer att få öva på att skapa egna ceremonier och skapa dem ihop med andra.

Dans och kropp – sång och musik finns alltid med i vårt arbete. Vildkvinnan skall landa i vårat kött och blod, förkroppsligas, och då behöver vi känna henne i kroppen och utforska henne där. Ljuda henne med vår röst och trumma hennes kraft och låta henne dansa fritt och komma in i varje cell. Guidade dansresor är ett återkommande inslag för att få fatt på känslor i kroppen och utforska det vildas instinktiva uttryck i oss.

Kreativiteten i dig är kanske det allra viktigaste verktyget på denna resa. Du kommer få flera kreativa hemuppgifter där din vildkvinna får uttrycka sig intuitivt i text, bild , tyg och andra härliga material. Under året jobbar vi mycket med symboler och ditt kreativa liv kommer få en rejäl boost! Din vildkvinna kommer finna sina kraftsymboler och tydliga uttryck.

Naturkontakt är genomgående i årshjulet. Vi öppnar våra sinnen för det besjälade, sjungande och drömmande landskapet som vi lever på och är en del av. Vi fördjupar kontakten med våra rötter och utforskar vår egen relation till naturen, elementen och årstiderna – både genom Dalarnas underbara natur som vi får bekanta oss med på våra kurshelger i Stjärnsund, men också på hemmaplan där vi blir inbjudna till att lära känna platsen vi bor på lite närmare.

UPPLÄGG FÖR ÅRSHJULET

Årshjulet börjar i februari 2021 och pågår till och med februari 2022. Vi möts tre kurshelger i Stjärnsund, Dalarna, samt 6 hela lördagar på zoom över året. Vi skapar också en privat grupp på Facebook samt erbjuder samtalscirklar via Zoom. I Facebook gruppen håller vi kontakt och delar det som händer på resans gång. Här lägger vi ledare även upp inspirationsmaterial på de teman vi jobbar med under året. Mellan våra träffar får du uppgifter och övningar att jobba på hemifrån. Allt för att skapa en så frodig och hållande miljö som möjligt för att din vildkvinna skall växa. Du får även möjlighet att boka två privata samtalssessioner under året med någon av oss kursledare.

Lördag 13:e februari 2021: heldags kurs. Vår första träff sker online via Zoom. Vi börjar resan i vårvinter, pånyttfödelsens tid, mitt i mötet mellan Gammelmor Vinter och Jungfru Vår. Genom läkande sagor blir vi vägledda att lyssna till inåt till själens röst och sätta ord på vår intention inför detta årshjul. Tillsammans tänder vi ett ljus för Urkvinnan inom oss och för vår längtan efter att vandra Vildkvinnans Väg med hela vårt hjärta.

Lördag 27:e mars ”Det vilda barnets tid”: Online cirkel. Vi återknyter kontakten till naturens magi och det vilda barnet inom oss som vet att hon är ett med livet och att allt är möjligt. Vi utforskar det hon älskar och lyssnar till vad hon vill säga oss nu.

Lördag 17:e april ”Stigfinnarens tid”: Online cirkel. Vi stärker kontakten med vår inre kompass, vår eld och intuition. Vi finner modet att följa det vårt hjärta säger och släpper på föreställningar om vad som blir rätt och fel. Vi ger oss ut på utforskarstigen, steg för steg, och möter hjälpare och faror längs vägen.

21 – 23 maj ”Livslustens tid”: Kurshelg i Stjärnsund. Vi kliver in i kvinnokroppens cykliska tempelvisdom, livmoderskraften. Vi hedrar våra kroppars resa kring sexualitet i en intim månhydda och ceremoni. Vi lättar på skam och smärtor och upptäcker vår njutning och sensualitet i kontakt med naturen som står i intensiv vårkraft. Genom läkande kvinnosagor får vi bland annat göra oss bekanta med den bortglömda gudinnan Baubo. En närande, sinnlig och naturnära helg som bjuder på tårar, skratt och bus! Här får Vildkvinnan dansa loss, jorda sig i naturen, skratta ända nerifrån livmodern. Hon får även möta sin jämlike i Vildmannen och vi upptäcker hur de två relaterar till varandra inom oss.

19 juni ”Vattnets och känslighetens tid”: Online cirkel. Vi dyker ner i känslornas och vattnets värld och hedrar det kreativa livgivande och nödvändiga flödet, källan i våra liv. Vi möter vildkvinnan som kan hålla sina känslor men även hennes förvildade del som totalt tagits över av sina känslor. Vi övar på att vara med vågorna inom oss.

17 – 19 september ”Drottningens tid”: Kurshelg i Stjärnsund. Vi bjuder in vår sanna jordade drottning i den mogna höstens skog. Hon hjälper oss definierar vårt vilda drottningrike med allt som vi vill vårda och ansvara för i våra liv. Vi sätter sunda gränser och bjuder in det stöd och de samarbeten vi önskar samt glädjen i att stå i vår kraft! Vi firar det hälsosamma systraskapet där alla får stråla, utan att vara varken mer eller mindre än någon annan, samt gör upp med kvinnoflockens skuggsidor av att trycka ned och stänga ute och missunna varandra. Att höra till den vilda systraflocken, kröna andra och låta sig bli krönt i ceremoni är bland det vackraste på den vilda kvinnan stig. En magisk helg i firande och ceremoni.

30 oktober ”Viskvinnans tid”: Online kvinnocirkel. Vi bjuder in transformationens stormvindar och låter vår inre viskvinna ta ton. Vi får möta den klokas blick och hämta hem den äldre kvinnans kraft. I ceremoni släpper vi gammalt för att bereda marken i våra liv för det nya tillsammans med en av våra Grandmothers.

4 december ”Vilans och återhämtningen tid”: Online kvinnocirkel. Vi integrerar året som gått. Lyssnar i cirkel till varandras årsresor, vilar och reser in i den stora drömväven och ser hur vi är kopplade till detta stora magiska livsunderverk, Universum. I en inre resa lyssnar vi till våra förmödrars visdom och ser vår egen plats i väven och trådar som vill spinnas genom oss.

4 – 6 februari 2022 ”Den vilda kvinnans initiering”: Avslutningsceremonihelg i Stjärnsund. Under denna helg dedikerar vi oss till att vandra Vildkvinnans väg och blir ett med henne i en magisk ceremoni. Vi föder vi fram oss själva i nytt ljus och hyllar de vilda krafterna inom oss och i varandra.

KURSLEDARE

Camilla Måne är en dedikerad kvinnocirkelledare, socionom och prästinna. Hon leder regelbundna cirklar kring årstiderna i naturen och samtalscirklar för både män och kvinnor samt ett ”Cirkel läger” varje sommar för alla åldrar och kön. Som Prästinna i Gudinnans tjänst jobbar hon med att stärka relationen till det heliga i naturen, att se vikten av initieringar genom livet och skapa ceremonier vid övergångar, samt att hedra kroppens tempelvisdom och bygga en stark bas av självkärlek. Camilla är även en del av prästinneteamet för den internationella Gudinnekonferensen i Glastonbury, England. Allt för att stötta människor på färden att hitta hem till sig själva, till gemenskapen med varandra och till naturen. Hemsida: www.camillamane.se

Stina Gray är en sagoberätterska, etnolog och folklorist med rötter i Sverige, Nya Zeeland, Irland och Skottland. Hennes berättande tar inspiration främst från de platser, mytologiska landskap och folktraditioner där hon själv har sina rötter. Framförallt brinner hon för det muntliga berättandets läkande kraft samt för att ge röst åt bortglömda berättelser. Hon håller berättarföreställningar, workshops, kurser och forskar på egen hand om nordisk folkloristik och historia. Hemsida: www.stinagray.com

Camilla och Stina har jobbat ihop i 5 år och reser land och rike runt med sina uppskattade ”Vildkvinnans Väg” workshops, kurser och kvinnocirklar. De samverkar även musikaliskt under artistnamnet Wild Moon Sisters. Med sitt gemensamma arbete vill de skapa utrymme för det vilda att ta plats i kvinnors liv igen och bidra till skapandet av en vildkvinnoflock. De verkar för att hämta hem och väcka urvisdomen och kraften i alla faser av kvinnligheten, från ungmö till viskvinna. Tillsammans skapas en vacker väv som kan bidra till en mer hel värld.

Årshjulet får även stöd av flera Grandmothers: bl.a. vår kära vän Pia Rubærno Fjelksted, erfaren psykoterapeut som specialiserat på trauma och chock. Hon har drivit egen praktik i 31 år och arbetat i Norden, Mellanöstern och på Sri Lanka efter tsunamin. Pia bor i Danmark men ser även Sinai som sitt moderland och hon har familj i båda länder, barn och barnbarn. Cirkelgemenskapen har varit viktig för Pia sedan ungdomen och i Sinai lever hon stamliv med sin man som är beduin. Alla helare i Sinai är äldre visa kvinnor och de har sett Pia som en av dem sedan hon kom dit. I dag är Pia 69 år och aktiv i ”Grandmothers Earth” i Danmark som verkar för läkning av denna jorden. Hon praktiserar även tibetansk buddism, shamanism och andra ursprungliga läkekonster. Pia finns med oss på flera av våra träffar med sitt lyssnande terapeutiska öra och sina kloka reflektioner.

Och Kirsten Brunsgaard Clausen, religionshistoriker som i många år samarbetet med arkeolog Märta- Lena Bergstedt i forskning kring Gammeltron i Skandinavien. En tid med kvinnoledd, animistisk världsordning som rådde ända fram till tidigt 600-tal då mer patriarkala krigarkulturer från Centralasien tog över. Innan dess leddes samhället av rådare som rådde om och mödrade landet, valor (völvor), kvenner (kvinnorna, queens) och Visa kärringar. Vår tidiga historia då schamanmödrar rådde, är lång och rik och här finns mycket kraft att hämta åter. Det kommer vi att få nosa på tillsammans med Kirsten under året.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan sker via mejl till colourfulcamilla@hotmail.com samt genom betalning av anmälningsavgiften på 2500 kr. Anmälningsavgiften bekräftar din anmälan och är ej återbetalbar.

Kursavgiften är 13,500 kr (inklusive anmälningsavgift). Den resterande delen av kursavgiften på 11,000 kr betalas senast 28:e januari 2021. Kost och logi för kurshelgerna i Stjärnsund är inte inkluderat, det betalas separat till Kursgården. Se priser på www.frid.nu.

Få 500 kr Early Bird rabatt på anmälningsavgiften: när du bokar och betalar senast 1:a december 2020 (2000 kr istället för 2500 kr).

Få ytterligare 1000 kr rabatt på den resterande delen av kursavgiften: när du betalar resterande totala beloppet senast 29:e december 2020.

Årshjul ordinarie pris: 13,500 kr

Early Bird rabatt anmälan: - 500 kr

Early Bird rabatt kurs: - 1000 kr Ditt pris = (anmälan 2000 kr + resterande belopp 10,000) 12,000 kr

Du har också möjlighet att delbetala kursen:

3 mån: 3790 kr/mån (delbetalning 11,370 kr + anmälan 2500 kr = totalt 13,870 kr)

6 mån: 1930 kr/mån (delbetalning 11,580 + anmälan 2500 kr = totalt 14,080 kr)

12 mån: 990 kr/mån (delbetalning 11,880 + anmälan 2500 kr = totalt 14,380 kr)

Den första delbetalningen betalas senast 28:e januari 2021. Betalning till: bankgiro 328-3561

Avbokningsregler:

Om vi tvingas ställa in kursen återbetalas hela kursavgiften (inklusive anmälningsavgift) tillbaka till ditt konto. Om du tvingas avboka på grund av sjukdom (eller annan giltig orsak av mer akut natur) innan kursstart 13 februari 2021: anmälningsavgiften återbetalas ej. Den resterande delen av kursavgiften återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg eller intyg av annan giltig orsak.

Om du vill avboka av annan anledning innan kursstart 13:e februari 2021: anmälningsavgiften återbetalas ej. Den resterande delen av kursavgiften återbetalas om du avbokar minst 2 veckor innan kursstart. Därefter återbetalas endast 30% av den resterande kursavgiften.

Om du avbokar under året: anmälningsavgiften återbetalas ej. Kursavgiften kan återbetalas delvis vid akuta fall beroende på när avbokningen sker och genom överenskommelse. Om du blir sjuk eller av annan anledning missar någon av träffarna under året så kommer du få ta del av bitar ur kursmaterialet och de övningar vi jobbat med i efterhand. Inga pengar betalas tillbaka för enskilda träffar som du missar.

Hjärtligt välkommen!!!Hör av dig om du har frågor!!

Praktisk info

Plats:
Fridhems kursgård, Dalarna, www.frid.nu och vid din dator
Datum:
13e februari 2021- 6e februari 2022
Kostnad:
13 500 (finns earlybird rabatter)
Kost:
vegetarisk mat
Anmälan:
colourfulcamilla@hotmail.com
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram