Camilla Måne

Vildkvinnans väg- Årshjul

Vill du låta din vilda kvinna växa, bli tydlig och ta mer plats i ditt liv under ett helt år? Längtar du efter att tillhöra en kvinnoflock som firar och utforskar livet, naturen och kvinnans alla åldrar ihop. Som djupdyker genom sagor, dansprocesser, naturkontakt, sång , trumma ceremonier och trygga samtalscirklar? Kom med på denna årslånga resa med det vilda, där vi blandar träffar på kursgård med träffar på zoom.

Vildkvinnans Väg Årshjul 2021/2022 – en resa genom årstiderna för kvinnor som vill utforska och fördjupa kontakten med sin vilda natur.

VILDKVINNAN.....

Hon som lyssnar till själens sång och låter hjärtat leda henne framåt på livets stig. Har du hört henne kalla dig från skogens djup? Har du mött hennes blick i eldens flammor? Längtar du efter att möta henne ännu närmare, sjunga hennes sång ännu klarare och vandra hennes väg med ännu tydligare steg i ditt eget liv? Följ med oss på en djupgående, omskakande och kraftgivande resa på Vildkvinnans Väg. Genom alla årstider och med inspiration av sagor, mytologi, dansritualer, kraftsånger, trummor, naturkontakt, ceremonier, samtalscirklar och inre resor. Årshjulet är upplagd som en resa in i dig själv, ner i jorden, hem till det vilda samt till kraften av gemenskapen i en kvinnocirkel, vår egen vargflock! Allt för att du skall stå stadig och fri som kvinna i din sanna natur.

Vildkvinnan är en del av vårt ursprung. Nu är dags att möta upp henne både utom och inom och hämta hem henne, in i våra liv, i våra hem och i vår kultur. Det är dags att se den vilda kvinnan för den hon verkligen är, både dag och natt, ljus och mörker, ordning och kaos. Hon är ett helt rike i sig – ett rike som väntar att vi skall återvända hem och återupptäcka den gåvan som det är att vara kvinnor på jorden. Vildkvinnan kallar oss att återta den skatten av visdomssagor, kraftsånger, kvinnomagi, kvinnocirklar och initiationsriter som är en del av vårt kollektiva kvinnoarv. Det är dags nu!

Denna årsresa ger dig..

..en fördjupad kontakt med din vildkvinnas olika aspekter och årstider. Du förfinar din intuition, instinkt, kontakt med kropp och känslor, öppnar för starkare kreativitet och naturkontakt. Du får möjlighet och stöttning i att skapa egna ceremonier runt årshjulet och olika kreativa övningar som du delar med andra i cirkeln. Du väcker din urkraft med sagor, meditationer, sång, ljud, dans och trumma. Du finner din tillhörighet i en kvinnoflock där alla får vara dem de är, vilda kvinnor i olika färger och former. Med cirkelns och flera visa Grandmothers stöd har du möjlighet att ta modiga och stora steg i livet och ditt sätt att ta ansvar för det vilda i dig och på jorden kommer att förstärkas. Du får även möjlighet att i slutet av året dedikera dig och initieras djupare på vildkvinnostigen i en kraftfull ceremoni. Vid fullbordat år får du ett skriftligt intyg på att du är en Vildkvinnosyster, som specificerar vad du lärt under året.

Vildkvinnans årshjul är för dig som vill LEVA och UTFORSKA det vilda i en flock med andra vilda kvinnor. För dig som vill hitta hem till dig själv, till systergemenskapen och till naturen. För dig som vill transformeras, släppa taget om gammalt och hitta hem till urkraften som det är att vara den kvinna du är på jorden!

 

"Allt har varit mycket väl organiserat. Man har känt sig mycket välkommen. Mycket glädje och allvar varvat med varandra. Ni har förmågan att skapa en mycket kärleksfull och glädjande atmosfär. Det märks att allt är förberett och genomarbetat. Det känns äkta och seriöst samtidigt som det finns plats för lekfullhet och får fram det vilda och härliga inom oss. Det här är på riktigt. Från djupet av mitt hjärta tackar jag det alla varmaste och jag kan absolut rekommendera era kurser” – Susanne, kursdeltagare 2021/2022"

 

DESSA VERKTYG JOBBAR VI UTIFRÅN

Kvinnocirkeln är grunden för vår resa tillsammans. En stor del av Vildkvinnans sår är att hon hamnat utanför, blivit utstött eller gömts bort. Vi bygger en trygghet i vår grupp och fördjupar vårt sätt att tala och lyssna i cirkel genom teori och praktik så att hon skall ta plats i gemskapen igen. I cirkeln får vi bli sedda och hörda precis som vi är och kan förlösa, sätta ord på och läka det som behöver komma fram. Alla blir sedda och likvärdiga i en cirkel och visdomen bär vi tillsammans. Ur den trygga formen gör vi språng in i det mer okända landskapen.

Sagorna och myternas magiska värld kommer att följa med oss genom hela årshjulet. Här får vi möjlighet att utforska både det inre och yttre mytologiska landskapet i en varm och trygg gemenskap. Det läkande berättandet handlar om att lyssna med hela hjärtat och verkligen känna in – vad väcker den här berättelsen hos mig? Om alla sagans olika karaktärer var olika delar av mig själv, vad skulle de säga till mig just nu? Hur står det till med min inre drottning? Min riddare? Min drake? Sagor är fantastiska vägvisare – särskilt när vi får möjlighet att verkligen lyssna med hela hjärtat och alla sinnen, och tid att känna in, samtala och spegla oss i varandras berättelser.

"Årshjulet har ett upplägg som jag verkligen uppskattar, att med sagorna, arketyperna och myterna utforska olika teman genom bl.a. dans och kreativitet. Att arbeta med teman på det här kroppsliga, själsliga sätt har gjort att de fördjupats i mig på ett annat vis än om det t.ex. hade varit en teoretisk kurs. Väldigt fint att vandra i årstidernas växlingar tillsammans med Vildkvinnans olika energier." / Cecilia Ekholm, deltagare 2021/2022

Ceremonier är ett kraftfullt verktyg där vi skapar ett hållet rum med tydlig intention och bjuder in det osynliga och synliga stöttande naturkrafterna att vara med oss. Ceremonier berör och förändrar oss, hjälper oss skifta stämningar och energier inom oss som sedan påverkar världen runt om. Vi kommer under året skapa ceremonier för övergångar mellan årstider samt personliga transformationer, för både avslut och ny början i våra liv. Du kommer att få öva på att skapa egna ceremonier och skapa dem ihop med andra.

Dans och kropp – sång och musik finns alltid med i vårt arbete. Vildkvinnan skall landa i vårat kött och blod, förkroppsligas, och då behöver vi känna henne i kroppen och utforska henne där. Ljuda henne med vår röst och trumma hennes kraft och låta henne dansa fritt och komma in i varje cell. Guidade dansresor är ett återkommande inslag för att få fatt på känslor i kroppen och utforska det vildas instinktiva uttryck i oss.

Kreativiteten i dig är kanske det allra viktigaste verktyget på denna resa. Du kommer få flera kreativa hemuppgifter där din vildkvinna får uttrycka sig intuitivt i text, bild , tyg och andra härliga material. Under året jobbar vi mycket med symboler och ditt kreativa liv kommer få en rejäl boost! Din vildkvinna kommer finna sina kraftsymboler och tydliga uttryck.

Naturkontakt är genomgående i årshjulet. Vi öppnar våra sinnen för det besjälade, sjungande och drömmande landskapet som vi lever på och är en del av. Vi fördjupar kontakten med våra rötter och utforskar vår egen relation till naturen, elementen och årstiderna – både genom Dalarnas underbara natur som vi får bekanta oss med på våra kurshelger i Stjärnsund, men också på hemmaplan där vi blir inbjudna till att lära känna platsen vi bor på lite närmare.

UPPLÄGG FÖR ÅRSHJULET

Årshjulet börjar med en kurshelg i Stjärnsund, 28-30 oktober 2022 och pågår till och med 1 oktober 2023. Vi möts fyra kurshelger i Stjärnsund, Dalarna, samt 4 hela lördagar på zoom under året. Vi skapar också en privat grupp på Facebook där vi håller kontakten genom årets resa. Här lägger vi ledare även upp inspirationsmaterial på de teman vi jobbar med. Mellan våra träffar får du uppgifter och övningar som stöttar din resa. Allt för att skapa en så frodig och hållande miljö som möjligt för att din vildkvinna skall växa. Du får även möjlighet att boka två privata samtalssessioner under året med någon av oss kursledare/grandmothers.

Mer info om teman/innehåll kring alla helgerna kommer snart finnas tillgängligt men nedan ser du alla datum för resan!

 

KURSLEDARE OCH GRANDMOTHERS

Camilla Måne är en dedikerad kvinnocirkelledare, socionom och prästinna. Hon leder regelbundna cirklar kring årstiderna i naturen och samtalscirklar för både män och kvinnor samt ett ”Cirkel läger” varje sommar för alla åldrar och kön. Som Prästinna i Gudinnans tjänst jobbar hon med att stärka relationen till det heliga i naturen, att se vikten av initieringar genom livet och skapa ceremonier vid övergångar, samt att hedra kroppens tempelvisdom och bygga en stark bas av självkärlek.

Stina Gray är en sagoberätterska, etnolog och folklorist med rötter i Sverige, Nya Zeeland, Irland och Skottland. Hennes berättande tar inspiration främst från de platser, mytologiska landskap och folktraditioner där hon själv har sina rötter. Framförallt brinner hon för det muntliga berättandets läkande kraft samt för att ge röst åt bortglömda berättelser. Hon håller berättarföreställningar, workshops, kurser och forskar på egen hand om nordisk folkloristik och historia. Hemsida: www.stinagray.com

Camilla och Stina har jobbat ihop i 5 år och reser land och rike runt med sina uppskattade ”Vildkvinnans Väg” workshops, kurser och kvinnocirklar. De samverkar även musikaliskt under artistnamnet Wild Moon Sisters. Med sitt gemensamma arbete vill de skapa utrymme för det vilda att ta plats i kvinnors liv igen och bidra till skapandet av en vildkvinnoflock. De verkar för att hämta hem och väcka urvisdomen och kraften i alla faser av kvinnligheten, från ungmö till viskvinna. Tillsammans skapas en vacker väv som kan bidra till en mer hel värld.

Årshjulet får även stöd av flera Grandmothers: bl.a. vår kära vän Pia Rubærno Fjelksted, erfaren psykoterapeut som specialiserat på trauma och chock. Hon har drivit egen praktik i 31 år och arbetat i Norden, Mellanöstern och på Sri Lanka efter tsunamin. Pia bor i Danmark men ser även Sinai som sitt moderland och hon har familj i båda länder, barn och barnbarn. Cirkelgemenskapen har varit viktig för Pia sedan ungdomen och i Sinai lever hon stamliv med sin man som är beduin. Alla helare i Sinai är äldre visa kvinnor och de har sett Pia som en av dem sedan hon kom dit. I dag är Pia 69 år och aktiv i ”Grandmothers Earth” i Danmark som verkar för läkning av denna jorden. Hon praktiserar även tibetansk buddism, shamanism och andra ursprungliga läkekonster. Pia finns med oss på flera av våra träffar med sitt lyssnande terapeutiska öra och sina kloka reflektioner.

Och Kirsten Brunsgaard Clausen, religionshistoriker som i många år samarbetet med arkeolog Märta- Lena Bergstedt i forskning kring Gammeltron i Skandinavien. En tid med kvinnoledd, animistisk världsordning som rådde ända fram till tidigt 600-tal då mer patriarkala krigarkulturer från Centralasien tog över. Innan dess leddes samhället av rådare som rådde om och mödrade landet, valor (völvor), kvenner (kvinnorna, queens) och Visa kärringar. Vår tidiga historia då schamanmödrar rådde, är lång och rik och här finns mycket kraft att hämta åter. Det kommer vi att få nosa på tillsammans med Kirsten under året.

Vildkvinnorna säger:

“Jag vandrar härifrån med en sälpäls och en vacker rävsvans som aldrig någonsin skall gömmas! Musik i kropp och själ med visa och sagoskatt. Och – jag har dansat! Jag är överraskad över hur tonerna och berättelserna verkligen påverkat mig från mitt allra innersta djup! Känner stor tacksamhet.” Victoria, kursdeltagare

“Än en gång – en fantastisk helg. Så magiskt att få resa med er och alla härliga vilda kvinnor. Ni skapar ett underbart tryggt space som jag gärna återkommer till.” Linda, kursdeltagare

“Ni väver med guldtrådar! Känner mig innerligt hållen i värme och genuin systerskap. Tack!” Milla, kursdeltagare

“Helt otroligt att få vara en del av denna gemenskap. Jag känner mig älskad och sedd. Tusen tack för att ni gör detta möjligt!” Anna, kursdeltagare 

“Jag vågar vara mig själv mer. Har liksom kommit närmare in till mitt autentiska jag, till vildkvinnan. Hon vågar visa sig mer, är mer förankrad och stabil, inte lika benägen att vara till lags längre och är modigare.” Lilian Liberg, Massör/Treesister

”Fantastisk fin och härlig helg, med mycket djup och extremt trygg känsla. Ser fram emot att komma igen och dyka djupare in i Vildkvinnans Väg. Stort tack!” Hannah, kursdeltagare

”Dessa två vilda Väsen, Vildkvinnors natur och skapande är genuint, vackert, magiskt med mycket hjärtevärme, avskalat och fylld med den nordiska folksjälens sagor, sång och rötter! Mycket kurser har jag gått på, men att möta och samarbeta med dessa två Vildkvinnor har berört mig starkt! Så äkta och naturligt utan masker och spel! Kan bara böja mitt huvud i ödmjukhet i tacksamhet för det arbete ni gör och är!” Margitta Eldsvan Wigren, prästinna

 

 

Praktisk info

Plats:
Fridhems kursgård, Dalarna, www.frid.nu och vid din dator
Datum:
28 oktober 2022- 1 oktober 2023
Kostnad:
17.000 inklusive anmälningsavgift 2500
Kost:
vegetarisk mat
Anmälan:
sagoheim@gmail.com
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram