Camilla Måne

Moderskapsceremoni

 Att bli förälder är en initiering som berör alla på djupet. Det är omvälvande och samtidigt helt normalt. Ofta firar vi barnets ankomst med dop och babyshowers men i denna ceremoni ligger fokus på att stärka modern på resan in i föräldraskapet.

Moderskapsceremoni- att bli förälder

Denna ceremoni gör sig bäst i cirkel med vänner och släktingar närvarande och gärna i hemmiljö. Den kan göras under graviditet eller under första tiden med det lilla barnet. Vi kan bygga upp ceremonin helt utifrån vad den blivande/nyblivna modern önskar. Ceremonin kan, med lätthet, göras om för att inkludera båda föräldrarna till barnet, barn som adopteras och andra varianter.

Under ceremonin firas moderskapets/föräldraskapets mirakel och ceremonin kan innehålla:

  • Att den blivande modern får dela sin upplevelse av att bära barnet i magen och hennes tankar och känslor kring barnets ankomst. Vad är hennes längtan kring barnet? Hur önskar hon att födelsen går till? Vilket stöd behöver hon? Har hon redan fött så får hon självklart dela sin födelseberättelse.
  • Att vi sjunger för modern och barnet, dansar och hedrar kroppen, ger henne massage och beröring eller tar hand om henne på annat vis.
  • Att vi ger stärkande ord och gåvor till modern. Kraftsånger, dikter, stärkande örter/teer mm, sånt som stärker modern. Kanske skriver alla ned något som de vill säga en blivande/nybliven mor som sedan läggs i en vackert skrin för henne att läsa när hon behöver. Kanske trär vi alla på varsin pärla med god intention och kraft på ett halsband som hon kan bära genom förlossningen/ under första tiden med barnet för att veta att hon inte är ensam.
  • Ett uppskattat inslag brukar vara en kvinnocirkel där alla delar vad de anser vara gåvan med att vara mödrar. De som inte har barn kan ändå dela vad de tror skulle vara gåvan.
  • Om det är det första barnet som föds så kan vi ge fokus till vad modern nu önskar lämna bakom sig när hon går in i en ny fas av livet, vi kan bada hennes fötter och smörja dem med olja inför den nya fasen hon skal gå in i, låta henne sitta en stund ensam kanske ute i mörkret och lyssna till inre budskap och sen ta emot henne på andra sidan, genom en dekorerad portal, med pompa och ståt och höra vad hon fått till sig.

Ceremonin kan verkligen varieras mycket och det jag som Prästinna erbjuder är en hållande närvaro med ceremoniellt fokus och struktur. Jag dekorerar rummet och tar med material som vi behöver.

 

 

 

Praktisk info

Plats:
Ceremonin sker på lugn och avskild plats som är lämpligt. Pris för min insats enligt överenskommelse oss emellan.
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram