Camilla Måne

Månhyddan-ett rum för kvinnokroppens visdom och berättelser.

En månhydda är ett hållet, ceremoniellt rum för den kvinnliga kroppens berättelser och visdom. Det är ett rum fyllt av det heliga feminina, Gudinnan och den ursprungliga kraften i en kvinnocirkel. Vi går in i ett rödklätt rum som symboliserar livmodern, livskraften i kvinnan och blodet. Med vördnad för varje kvinna i cirkeln lyssnar vi på var och en med respekt i en varm och trygg samtalscirkel.

Jag upplever ett starkt behov i vår kultur av fredade rum för kvinnor, där kroppen ses som helig och vis. Där kvinnor får slappna av tillsammans, ge plats åt känslor och dela sina livsberättelser med varandra. Där vi återknyter till visdomen som bor i våra cykliska kroppar, i olika faser av mentruationscykeln och i livsfaserna som kvinnor. Där vi ger plats åt samtal kring vår sexualitet, förlossningar, vår resa med månblodet, våra livmödrars resa, förmödrars spår i oss och reflekterar kring hur vårt liv som kvinnor är och har varit och vad vi längtar efter att det skall vara. Där vi påminner oss om kontakten med månen, jorden och skapandekrafterna inom oss och runt om. Där alla känslor får plats och utlopp så att de inte behöver hållas fast inne i kroppen. Glädje, passion och kärlek likväl som rädsla, ilska och sorg. Att dela är ofta att hela. När vi släpper fram sånt som vi hållit fast i kroppen kan vi slappna av mer och njuta av att vara dem vi är. Att gömma och hålla hemligt bidrar ofta till att skam gror och skam är inget vi vill bära kring att vara kvinnor längre. Vi är så underbara som vi är! Och den kraften vi bär bara för att vi är kvinnor behöver vi återfinna! För vad är mer exploaterat, snevridet och utnyttjat än bilden av kvinnokroppen i vår kultur? Tillsammans återtar vi berättelsen om kvinnan, en sann, naken, kraftfull och sårbar sådan.

Traditionellt gick kvinnor i Nordamerikanska stammar till Månhyddan när de hade sin menstruation, sitt månblod, för att vila och återhämta sig, lyssna inåt på sin egen visdom samt dela sina känslor och tankar med varandra. Alla kvinnor som fått sin första mens kunde delta. Här kunde även barn födas med kvinnornas samlade erfarenhet i rummet. Eftersom kvinnorna levde närmare varandra och utan artificiellt ljus så blödde de ofta samtidigt. Fullmåneljuset gjorde natten ljusare triggade ägglossning så de flesta blödde på nymåne.

Mina månhyddor utgår oftast från ett tema men det kan ibland vara så simpelt som ”Hur har du det just nu som kvinna”. Andra teman kan handla om allt från upplevelsen kring första mensen och att blöda, sexuella upplevelser, barnlängtan, förlossningsberättelser, hur olika faser och åldrar i livet upplevs. Det går att variera på många sätt.

Jag erbjuder Månhyddor då och då i Umeå där jag bor. Jag reser dock gärna till andra platser i Sverige och håller dem. Kontakta mig bara så ses vi säkert framöver i en cirkel.

 

Praktisk info

Plats:
Nästa månhydda i Umeå- inget datum satt. Jag kommer gärna till en cirkeln någonstans i Sverige, till din kvinnocirkel, festival, konferens, och håller hydda. Pris för detta sätts i övereneskommelse med dig.
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram