Camilla Måne

Ceremoni för missfall eller dödfödda barn

Alla gravida kvinnor bär barn, längtan och drömmar. Alla förluster behöver sin sorgeprocess och mår gott av att hedras i avslutningsceremoni för att vi skall kunna gå vidare i livet som hela människor. Känner du ett behov av att ge plats åt din berättelse och dina känslor kring förlusten av ett barn oavsett om det handlar om ett missfall, ett dödfött barn eller ett barn som dog den första tiden i livet? Detta är en vacker ceremoni för att hedra din resa med barnet, hela ditt hjärta och släppa den lilla själen fri.

Med varje önskad graviditet kommer drömmar och förhoppningar, kärlek och längtan. När barnet inte kommer hela vägen fram så dör inte dessa med barnet.

En tid av sorg och förtvivlan över förlusten av barnet och allt knutet till det möter de flesta. Ofta finns ett gott stöd via vården och kyrkan i Sverige om barnet dör sent i graviditeten, är dödfött eller dör i plötslig spädbarnsdöd men ibland räcker det stödet inte hela vägen. De barn som dör i tidiga missfall ses ofta förbi. Det kan kännas frustrerande och förminskande att barnet inte ens ses som ett barn i de tidiga stadierna av graviditeten. Och saknaden är stor kring ceremonier för att avsluta och sörja dessa barn. Alla gravida kvinnor bär barn. Alla förluster behöver sin sorgeprocess och mår gott av att hedras i avslutningsceremoni för att vi skall kunna gå vidare i livet som hela människor.

Känner du att du vill hedra barn som du burit nyligen eller för länge sedan? Ge plats och de drömmar som fanns kring barnet och livet med det? Behöver du bli bekräftad i dina känslor kring förlusten av barnet och din upplevelse av att ha varit gravid? Ge plats åt både glädjen och sorgen. Vill du få hjälp att släppa barnet och drömmarna fria igen och göra ett vackert avslut på er resa tillsammans?

I denna ceremoni finns plats för allt detta. Vi jobbar med de olika elementen, jord, vatten, eld och luft för att låta alla aspekter av din upplevelse av graviditeten och missfallet/förlusten ta plats. Både glädjen, drömmarna och kontakten med barnet i magen och historien kring hur barnet sen dog och dina känslor och tankar kring det. Vi jobbar med att släppa fram och att släppa taget. Ta farväl och tacka. Med Kärleksfull närvaro och naturens krafter kan du sen släppa den lilla själen vidare på ett vackert och hedrande sätt och låta drömmarna ta plats i hjärtat.

Denna ceremoni kan göras med din partner, med närvarande vänner och nära och kära eller enbart med mig. Bäst blir det om vi ses på en vacker plats i naturen eller inne i ett lugnt rum. Vi kan även göra den via nätet i en annan form om det passar dig bättre.

Vi bokar in ett samtal innan ceremonin för att planera och prata ihop oss kring ditt behov.

Kontakta mig om du har frågor.

 

Praktisk info

Plats:
Ceremonin sker på en plats som passar dig. Mitt tempelrum finns alltid tillhands. Pris för min insats som Prästinna sätts i överenskommelse med dig.
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram