Camilla Måne

Ceremoni för avslut av kärleksrelation

Känner du och din före detta partner att ni vill göra ett rent avslut på er relation så erbjuder jag en vacker ceremoni för er! Ceremonin kan göras kort efter ert beslut att avsluta relation men även efter en längre tid. När ni vill och är redo. Ofta går vi ur relationer med klibbiga och otydliga band oss emellan. I denna ceremoni gör vi ett medvetet och rent avslut!

Att knyta sig samman i relation med en festlig ceremoni och bröllop är mycket vanligt men att göra en fin avslutande ceremoni för en relation är tyvärr ovanligt. Ofta går vi ur relationer med ouppklarade konflikter, jobbiga känslor och trådar som klibbar fast kring den andre över tid. Vi kan få svårt att gå vidare och släppa oss själva och varandra fria och vi kan missa det vackra och gåvan med den relation vi haft. Känner du och din före detta partner att ni vill göra ett rent avslut på er relation så erbjuder jag en vacker ceremoni för er! Ceremonin kan göras kort efter ert beslut att avsluta relation men även efter en längre tid. När ni vill och är redo.

I korthet jobbar vi med de fyra elementen som olika delar av denna ceremoni för att ni skall släppa relationen ni haft på olika plan i er själva och gå friare därifrån. Ni får chansen att känna in och berätta för varandra och andra närvarande (om ni vill ha andra där) varför var och en av er vill avsluta relationen. Det finns plats för känslor som behöver släppas, sorger och besvikelser, sådant ni ångrar. Vi jobbar med att släppa ut dessa känslor och upplevelser och rena er från dem. Ni kommer också att få tacka varandra för allt det vackra och goda som ni haft tillsammans. Berätta om vad gåvorna är som kommit ur denna förening för er båda, tacka för det vackra. Dela minnen av passion och glädje. Ni kommer att hämta hem er egen kraft och kärlekseld igen som funnits invävd mellan er två och ni kommer att få känna luftens frihet, klippa band och trådar som bundit er samman och släppa er själva och varandra fria. Ni lämnar rummet och går ut i ert eget space en stund. Vet ni redan från början att ni kommer att vilja ha en nya överenskommelser er emellan som ni vill befästa så kan vi avsluta med dem, tex. Om ni har barn eller projekt ihop som ni båda fortsatt vill värna om.

Detta är en kraftfull ceremoni som kräver mod och öppenhet hos er båda. I det ceremoniella rummet kan nya insikter komma och känslor strömma på ett oväntat sätt.

Jag finns för er som Kärleksprästinna och håller rummet med det som kommer upp och behöver ske. Allt med respekt för er gemensamma resa och era individuella upplevelser.

Innan ceremonin har vi ett förberedande samtal via nätet eller IRL.

”Ceremonin var otroligt kraftfull. Alla elementen hjälpte till att stödja oss till att släppa taget om varandra på ett hälsosamt och vackert sätt. Vi fick både se det tunga och det vackra och efteråt kände jag mig väldigt fri och lättat. Det var vackert och förlösande.

Camilla är en ypperlig ceremoniledare. Hon håller ett fantastiskt space och har en integritet och nävaro i allt hon gör. Man känner sig omfamnad och trygg” / Björnfot Spiritdancer Schaman

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk info

Plats:
Ceremonin görs där ni vill vara, hemma i mitt tempelrum går alltid bra, eller ute. Kostnad för min insats som Prästinna sätts i överenskommelse med er
Kontakt/boka
Camilla Måne
colourfulcamilla@hotmail.com
facebookinstagram